Dirbame su

 

Hostingas Serveriai.lt

 

Ä®sikurk internete nedelsdamas! Lietuvių English Русский Polski


THE BEST IT CONSULTATION TEAM
1C: viešajam sektoriui

„1C: viešajam sektoriui“ – sistema, skirta viešojo sektoriaus ir biudžetinÄ—ms įstaigoms, sukurta 1C:Organizacija platformoje.

Funkcionalumas

Vartotojo aplinka

 • Skirtingose posistemÄ—se atliekamos operacijos-funkcijos turi tas pačias vartotojo komandas,  klaviatÅ«ros ir/ar pelÄ—s klavišus.
 • Programoje yra integruotos duomenų paieškos priemonÄ—s. Paieška gali bÅ«ti atliekama bet kokioje formoje, turinčioje lentelÄ—s struktÅ«rÄ… (angl. grid).
 • Programoje prie pagrindinių objektų yra galimybÄ— išsaugoti papildomÄ… informacijÄ… (objekto savybÄ—s). Tokiu bÅ«du vartotojas turi galimybÄ™ apibrėžti papildomas objekto savybes (laukus) ir įvesti jų reikšmes.

Prieiga, saugumas, vartotojai

 

 • Yra bendras prieigos kontrolÄ—s mechanizmas.
 • TeisÄ—s aprašomos pačioje sistemoje.
 • Vartotojai yra skirstomi į vartotojų grupes.
 • Vartotojams yra priskirtos skirtingos rolÄ—s.
 • Administratoriaus rolei yra numatyta galimybÄ— užregistruoti naujÄ… vartotojų grupÄ™, vartotojÄ…, vartotojo roles ir teises.
 • Sistemoje yra registruojami vartotojų darbo veiksmai: objektų įvedimas, redagavimas, trynimas ir kt.

Kalba

 

 • Palaikoma lietuviška versija.
 • Sistemos pranešimai – aiškÅ«s, suprantami ir pateikiami lietuvių kalba.
 • Priimami ir teisingai apdorojami duomenys lietuvių kalba.

Kita

 

 • Vienoje instaliacijoje palaikoma kelių duomenų bazių apskaita.
 • Palaikomas duomenų redagavimo draudimas uždraustame laikotarpyje. Galima taikyti skirtingus redagavimo draudimo intervalus skirtingoms vartotojų rolÄ—ms.
 • Iš dokumentų, atlikusių duomenų registracijÄ… registruose, galima  pereiti į atitinkamus registrus ir peržiÅ«rÄ—ti dokumento judÄ—jimÄ… juose (pvz.: iš pirkimo dokumento galima greitai pereiti į to dokumento suformuotus buhalterinius pravedimus buhalterijos registre).
 • Programos posistemÄ—s yra tarpusavyje integruotos.

Buhalterijos posistemÄ—

 

 • SÄ…skaitų planas (pagal VSAFAS) yra iš anksto įkeltas, kuris gali bÅ«ti papildomas ir koreguojamas.
 • Prie kiekvienos (kiekvieno sÄ…skaitų plano) sÄ…skaitos galima priskirti biudžeto klasifikatoriaus straipsnius (subkonto): valstybÄ—s funkcijÄ…, programas, lÄ—šÅ³ šaltinius, projektus, asignavimų valdytojus, turto įsigyjimo ir nurašymo požymius. Skirtingoms sÄ…skaitoms gali bÅ«ti nustatyti skirtingi subkonto rinkiniai. Bendras subkonto objektų skaičius nÄ—ra ribojamas.
 • Programoje sÄ…skaitų apyvartos ir likučiai kaupiami pagal sÄ…skaitai priskirtus subkonto rinkinius, t.y. pagal visus analitinius požymius.
 • Buhalterijos posistemei priklauso tokie žinynai: Organizacija, ValstybÄ—s funkcijos, ValstybÄ—s programos, Biudžeto klasifikatoriaus straipsniai, LÄ—šÅ³ šaltiniai, Mokesčiai, kiti Subkonto.
 • Buhalterijos posistemei priklauso dokumentai: Operacija, SÄ…skaitų uždarymas.
 • Programa turi automatizuotas priemones sÄ…skaitų likučių uždarymui.

Atsargų apskaitos posistemė

 

 • Programoje yra trumpalaikio turto ir atsargų apskaita pagal turto buvimo vietas, valstybÄ—s funkcijas, programas.
 • Programoje realizuotas FIFO atsargų apskaitos metodas.
 • Atsargų apskaitos posistemei priklauso tokie žinynai: NomenklatÅ«ra, SandÄ—liai (saugojimo vietos), Fiziniai asmenys (materialiai atsakingi), Matavimo vienetų klasifikatorius.
 • Atsargų apskaitos posistemei priklauso tokie dokumentai: Pirkimas, Pardavimas, Pajamavimas, PerkÄ—limas, Nurašymas, Inventorizacija. Dokumentuose atitinkamai yra tokios spausdintinÄ—s formos: Užpajamavimo važtaraštis, SÄ…skaita-faktÅ«ra ir Išlaidavimo važtaraštis, Užpajamavimo orderis, PerkÄ—limo važtaraštis, Nurašymo aktas, Inventorizacijos apyskaita.
 • Atsargų apskaitos posistemei priklauso tokios ataskaitos: Pirkimai, Likučių žiniaraštis, Apyvartų žiniaraštis, Atsargų partijų žiniaraštis.

Ilgalaikio turto apskaitos posistemÄ—

 

 • Programoje turi bÅ«ti ilgalaikio turto apskaita pagal turto buvimo vietas, valstybÄ—s funkcijas, programas.
 • Ilgalaikio turto nusidÄ—vÄ—jimo skaičiavimui turi bÅ«ti realizuotas tiesinis (tiesiogiai proporcingas) metodas.
 • Ilgalaikio turto apskaitos posistemei priklauso tokie žinynai: Ilgalaikis turtas, Padaliniai (buvimo vietos), Fiziniai asmenys (materialiai atsakingi). Iš žinyno Ilgalaikis turtas galima atspausdinti IT kortelÄ™.
 • Ilgalaikio turto apskaitos posistemei priklauso tokie dokumentai: Pirkimas, IT registravimas, IT įvedimas į eksploatacijÄ…, IT Perdavimas, IT Perkainojimas, IT duomenų tikslinimas, IT nusidÄ—vÄ—jimas, IT Nurašymas, IT Inventorizacija. Dokumentuose atitinkamai yra tokios spausdintinÄ—s formos: Ä®vedimo į eksploatacijÄ… aktas, IT perdavimo aktas, IT perkainojimo aktas, IT nurašymo aktas, Inventorizacijos apyskaita.
 • Ilgalaikio turto apskaitos posistemei priklauso tokios ataskaitos: IT Pirkimai, IT sÄ…rašas, IT nusidÄ—vÄ—jimo žiniaraštis.

 

Atsiskaitymų apskaitos posistemė

 

 • Programoje yra galimybÄ— vesti atsiskaitymus dokumentų lygyje, t.y. galima sudengti ir matyti likučius pagal konkrečius atsiskaitymų dokumentus.
 • Programoje atsiskaitymus galima vesti skirtingomis valiutomis. Yra realizuotas valiutinių atsiskaitymų perkainavimo mechanizmas.
 • Atsiskaitymų apskaitos posistemei priklauso tokie žinynai: Bankai, SÄ…skaitos bankuose, Kasos, Valiutos, Kontrahentai, Fiziniai asmenys (darbuotojai).
 • Atsiskaitymų apskaitos posistemei priklauso tokie dokumentai: Pirkimas, Pardavimas, Skolų užskaitymas, Banko išrašo pajamų eilutÄ—, Banko išrašo išlaidų eilutÄ—, Kasos pajamų orderis, Kasos išlaidų orderis, Valiutinių lÄ—šÅ³ perkainavimas.
 • Programoje yra galimybÄ— eksportuoti mokÄ—jimo nurodymus LITAS-ESIS v1.2 formatu.
 • Programoje yra galimybÄ— atlikti mokÄ—jimo paraiškų eksportÄ… VBAMS formatu.
 • Programoje yra galimybÄ— atlikti patvirtintų paraiškų, t.y. mokÄ—jimo nurodymų importÄ… VBAMS formatu.

Biudžeto planavimo posistemė

 

 • Programoje yra galimybÄ— įvesti biudžeto planus. Biudžeto planai įvedami pagal ValstybÄ—s funkcijas, ValstybÄ—s programas, Biudžeto klasifikatoriaus straipsnius ir LÄ—šÅ³ šaltinius.
 • Programoje yra galimybÄ— keisti biudžeto planus, užfiksuojant konkrečiÄ… pakeitimų datÄ….
 • Atsiskaitymų apskaitos posistemei priklauso dokumentai : Biudžeto plano projektas, Biudžeto planas, Biudžeto koregavimas.
 • Programoje yra sujungimas su VBAMS, planinių rodiklių apsikeitimui.
 • Atsiskaitymų apskaitos posistemei priklauso tokios ataskaitos: Biudžeto plano projektas, Biudžeto planas, Biudžeto plano-fakto analizÄ—.

FinansinÄ—s atskaitomybÄ—s posistemÄ—

 

 • Programoje yra tokie finansinių ataskaitų rinkiniai: finansinÄ—s bÅ«klÄ—s ataskaita, viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatų ataskaita, viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaita, viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pokyčių ataskaita.
 • Kiekvienos atskaitomybÄ—s formos šablonui galima nustatyti laisvai apibrėžiamas formules.
 • Suformuotos atskaitomybÄ—s formos yra išsaugomos duomenų bazÄ—je.
 • Suformuotos atskaitomybÄ—s formos yra išsaugomos kaip xls failai. (exelyje).
Mūsų kontaktai

UAB E-Business Solutions Group

Tel. +370 699 45 43 4

E-mail: info@ebs.lt


Naujienų prenumerata


Naujienos
 
Naujienų archyvas2022-08-18 Tre?iadien? nuo 18 iki 19 valandos didmenin? elektros kaina Lietuvai – 4 eurai/kWh: kas nutiko?
2022-08-17 Primename, kaip tvarkyti nebereikalingas baterijas ir akumuliatorius
2022-08-17 5 ?sp?dingi didžiausi? technologij? kompanij? biurai: kaip jie atrodo?
2022-08-16 Tamsioji medžiaga: kod?l taip atkakliai ieškome to, kas galb?t net neegzistuoja
2022-08-16 Hibridinio darbo era: išš?kiai, su kuriais susiduriame – tik pradžia
2022-08-16 JAV mokslinink? apie vis virtualesn? pasaul?: gyvename l?žio laikais ir esame savotiški ...
2022-08-16 M?slingas atsiskaitymas per „Paysera“: detektyvas, kur nutek?jo duomenys ir kas kaltas?
2022-08-16 Išmani neišmani? daikt? ateitis: nuo emocijas atpaž?stan?io šaliko iki vanden? ...
2022-08-15 A. Galdikas: kvantin?s fizikos stebuklai ir kuo likom panaš?s ? akmens amžiaus žmones
2022-08-14 Elektromobil? krausim greitai ir (ar) patogiai?
© 2009-2021 E-Business Solutions Group. Visos teis?s saugomos.